Luận văn Xác định thành phần protein của virus gây hội chứng đốm trắng (white spot syndrome virus - Wssv) nhân sinh khối trong tế bào côn trùng sepodotera frugiperda (sf9) nuôi cấy in vitro

Bệnh đốm trắng là một trong những bệnh đặc biệt nguy hiểm xảy ra trên rất nhiều đối tƣợng tôm nuôi và các loại giáp xác khác. Đặc trƣng của bệnh là tỷ lệ chết cao và chết hàng loạt trong một thời gian rất ngắn trên các ao nuôi. Bệnh hội chứng đốm trắng đã và đang gây nhiều thiệt hại cho ngành nuôi trồng thủy sản đặc biệt là ngành nuôi tôm trên thế ví chƣa có biện pháp chữa trị đặc hiệu. Ví vậy, việc nghiên cứu để hiểu rõ bản chất tác nhân gây bệnh là hết sức cần thiết, đặc biệt protein vỏ virus liên quan nhiều đến khả năng gây nhiễm của WSSV. Do đó chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Xác định thành phần Protein của virus gây bệnh Hội chứng đốm trắng (White Spot Syndrom Virus – WSSV) nhân trong tế bào côn trùng Sepodotera frugiperda (Sf9) nuôi cấy in vitro”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC