Luận văn Xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm ngành may xuất khẩu cho thị trường Mỹ - EU

(Bản scan) Toàn bộ đò án gồm 3 chương: Chương 1: là tổng quan Chương II: Phần nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Chương III: Phần kết quả nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC