Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty AGIFISH giai đoạn 2005- 2010

An Giang là tỉnh có hệthống sông ngòi chằng chịt, lại nằm ởvịtrí đầu nguồn của sông Mekong đoạn chảy ngang Việt Nam nên rất thích hợp đểphát triển nghềnuôi cá tra, cá ba sa. Đó là điều kiện thuận lợi đểcác công ty thủy sản ởAn Giang nhưAgifish, Afiex, Nam Việt phát triển mạnh theo hướng chếbiến và xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là cá tra, cá ba sa. Nhờ đó, trong giai đoạn từnăm 1995 đến nay, chếbiến thủy sản đã trởthành một hướng đi mới đầy triển vọng của An Giang, giúp tỉnh thoát khỏi tình trạng phụthuộc hoàn toàn vào xuất khẩu gạo. Riêng công ty cổphần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish), với lợi thếvềnhiều mặt, cộng thêm vai trò là đơn vị đi tiên phong trong việc xuất khẩu cá tra, cá basa, nên đã trởthành một trong những công ty hàng đầu của ngành trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, vài năm gần đây, tình hình phát triển của ngành chếbiến cá tra, cá basa ởAn Giang nói riêng và ởViệt Nam nói chung đã trởnên khó khăn hơn. Trước tiên phải kể đến việc các công ty Việt Nam bịxửthua trong vụkiện bán phá giá cá da trơn vào thịtrường Mỹvà bịáp đặt các mức thuếchống phá giá rất cao. Kết quả đó đã làm cho hoạt động của các công ty trong ngành trởnên cực kỳkhó khăn vì cho đến thời điểm xảy ra vụkiện, Mỹ là thịtrường tiêu thụlớn nhất của cá da trơn Việt Nam. Thứhai là sựbiến động lên xuống bất thường của sản lượng và giá cá nguyên liệu. Thứba là áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt do sựlớn mạnh của nhiều đối thủcạnh tranh. Với việc môi trường kinh doanh trởnên khó khăn hơn, nếu chỉdựa vào các ưu thếtrước đây mà không kịp thời thay đổi thì Agifish sẽkhông thể đứng vững ởvịtrí hiện tại. Với mong muốn có thểxây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty Agifish, tôi đã chọn đềtài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY AGIFISH GIAI ĐOẠN 2005- 2010” đểviết Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩkinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC