Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu Viễn Dương của tổng công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015

1. Sựcần thiết của đềtài Hoạt động vận tải và phân phối hàng hoá là một phần trong quá trình sản xuất hàng hoá, là một quá trình không thểthiếu được đểthúc đẩy nền sản xuất hàng hoá của một quốc gia phát triển. Lịch sử đã khẳng định rằng hoạt động vận tải lưu thông hàng hoá xuất phát từnhu cầu phục vụlợi ích cho con người, đồng thời gắn liền với sựphát triển của nhân loại. Qua các giai đoạn lịch sử, trong từng điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế, trình độtổchức sản xuất, quan hệsản xuất hoạt động vận tải có những hình thái qui mô phương thức sản xuất khác nhau. Ngành vận tải biển thếgiới và vận tải biển Việt Na m cũng không nằm ngoài quy luật đó. Với d iện tích đại dương chiếm 75% diện tích bềmặt hành tinh, từ thuởxa xưa con người đã luôn tìm cách chinh phục nó đểphục vụcho mục đích của mình. Ngày nay, bên cạnh những hình thức vận tải hàng không, đường bộ nhưmáy bay, ô tô, tàu hoả thì vận tải biển luôn giữvai trò quan trọng trong ngành vận tải. Việt Nam đã trởthành thành viên thứ150 của tổchức thương mại thếgiới WTO, đồng thời cũng là thành viên của nhiều tổchức quốc tếkhác như AFTA, APEC, thì b iên giới giữa các quốc gia chỉmang hình thức địa lý, việc lưu thông hàng hoá giữa các quốc gia sẽtrởnên thường xuyên hơn. Lúc này các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp của các nước khác đầu tưvào. Vì vậy ngay từbây giờcác doanh nghiệp cần phải định hướng phát triển cho mình sẵn sàng cho việc hội nhập và phát triển với thếgiới. Hoạt động vận tải biển thường chiếm tỷtrọng cao do nhu cầu vận chuyển một khối lượng hàng hoá lớn, là loại hình vận tải mà không có loại hình vận tải nào cạnh tranh được với nhiều ưu thếnhư: giá cước vận tải thấp, giá trị đầu tưtrên đơn vịvận tải thấp, độan toàn cao, đưa một khối lượng lớn hàng hoá đến tất cả mọi nơi trên hành tinh mà các phương tiện vận tải khác nếu có đến được với chi phí rất cao. Ngành vận tải dầu thô và các sản phẩm dầu bằng đường biển chiếm tỷtrọng lớn, nước ta có điều kiện tựnhiên và điều kiện địa lý cực kỳthuận lợi cho hoạt động vận tải biển nói chung và vận tải xăng dầu bằng đường biển nói riêng. Với trên 3200 km bờbiển cùng với nhiều cảng nước sâu, cùng với việc xây dựng các nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, kho chứa dầu ngoại quan Vân Phong, là cơhội cho hoạt động vận tải biển nói chung và vận tải xăng dầu nói riêng phát triển. Xuất phát từnhu cầu phát triển ngành vận tải xăng dầu ởViệt Na m đểlà m nền tảng cho việc phát triển nền kinh tếmột cách bền vững, giữvững được thị phần trong nước, đủnăng lực cạnh tranh với các hảng tàu vận tải xăng dầu trong khu vực và thếgiới đang hoạt động ởthịtrường Việt Na m trong thời kỳmởcửa, tác giảmạnh dạn chọn đềtài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỄN DƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015” làm đềtài luận văn tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích nhu cầu tiêu thụxăng dầu, năng lực vận tải trong nước và ngoài nước, năng lực đáp ứng của các công ty vận tải hiện hữu, phân tích khảnăng phát triển đội tàu của tổng công ty thông qua các chiến lược. - Đềxuất các chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương nhằm phát triển tổng công ty một cách bền vững trong giai đoạn hội nhập với thếgiới. - Đểthực hiện các chính sách, chủtrương của nhà nước vềviệc phát triển ngành đường biển, góp phần hoàn thành chiến lược kinh doanh của tổng công ty, hướng tới thịtrường trong khu vực và thếgiới kiến nghịvới chính phủvề các chính sách nhằm đảm bảo thực hiện các chiến lược phát triển ngành vận tải đường biển nói chung, ngành vận tải xăng dầu bằng đường biển nói riêng của Việt Na m, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi trong tương lai. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu nhu cầu tiêu thụxăng dầu và năng lực vận tải xăng dầu trong nước của các công ty vận tải xăng dầu đường biển hiện hữu, năng lực vận tải xăng dầu bằng đường biển của tổng công ty xăng dầu Việt Na m. 3.2 Phạm vi nghiên cứu Do việc đầu tưphát triển tàu vận tải xăng dầu tại Việt Nam trải qua nhiều thời kỳlịch sử, phát triển kinh tế, với nhiều hệthống chính sách khác nhau, rất khó cho kết quảnghiên cứu có tính nhất quán, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực của đềtài nên tác giảchỉgiới hạn thu thập sốliệu nghiên cứu từnăm 1996 cho đến nay, tập trung cho hoạt động vận tải từnăm 2005–2007. Phạm vi nghiên cứu thông qua các nguồn thông tin thứcấp là các nguồn thống kê của tổng công ty, nguồn thông tin sơcấp vềnhu cầu vận tải xăng dầu trong nước và khu vực, thông qua bảng câu hỏi đểlấy ý kiến các chuyên gia trong ngành nhằm phân loại tầm quan trọng các yếu tốtrong các ma trận, phân loại mức độphản ứng của doanh nghiệp đối với các yếu tố, đểtừ đó đề tài sẽnghiên cứu việc phát triển đội tàu vận tải xăng dầu trong tương lai thông qua các chiến lược. 4. Phương pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu của tác giảdựa trên các tài liệu hướng dẫn quản trịchiến lược kinh doanh, tài liệu dựbáo nhu cầu vận tải xăng dầu quốc tếmà tác giả đã thu thập trên Internet, cũng nhưnguồn dựbáo mức tiêu thụxăng dầu trong những năm vừa qua, hiện tại và tương lai của Việt Na m, lấy ý kiến của các chuyên gia là các cán bộhoạt động trong các lĩnh vực vềtàu dầu, tàu biển chởhàng rời, hàng container, tàu gas tại các công ty của Việt Na m. Nhằm nghiên cứu các vấn đềcho kết quảmột cách chính xác và hiệu quảkhi áp dụng vào thực tếtác giả đã sửdụng một sốphương pháp nghiên cứu sau: 4.1 Phương pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành vận tải xăng dầu, ngành vận tải hàng rời, ngành vận tải hàng container bằng đường biển tại Việt Nam. 4.2 Phương pháp nghiên cứu tại bàn Các thông tin thứcấp được thu thập và sửdụng chủyếu từcác nguồn thống kê của tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Nguồn thông tin nội bộtừcác báo cáo hoạt động vận tải của công ty từnăm 1996 cho đến nay. 5. Kết cấu đềtài Đềtài gồm 3 chương: - Chương 1. Một sốvấn đềlý luận liên quan đến chiến lược và xây dựng chiến lược của một công ty - Chương 2. Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu của tổng công ty đến năm 2015 - Chương 3. Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu đến năm 2015

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC