Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng cho Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2005 – 2010

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, khách hàng là nhân tốquan trọng, mang tầm chiến lược. Mởrộng khách hàng luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng. Xây dựng chiến lược khách hàng nhằm xác định phân khúc thị trường, phạm vi, quy mô kinh doanh; đưa ra những cách thức, giải pháp thu hút khách hàng. Chiến lược phát tiển khách hàng cũng bao gồm việc đềra những giải pháp cạnh tranh hữu hiệu với các đối thủ, lường định nguồn lực, phân bổvà sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả. Làm tốt công tác chiến lược phát triển khách hàng là cơsở đểthực hiện tốt nhiệm vụkinh doanh, giúp ngân hàng thu được lợi ích cao và bền vững. Ngân hàng ngoại thương việt nam (Vietcombank) là một ngân hàng thương mại nhà nước, có hệthống chi nhánh ởhầu hết các vùng kinh tếquan trọng của cả nước. Chi nhánh ngân hàng ngoại thương Đồng Nai được thành lập năm 1991 với nhiệm vụcung ứng các sản phẩm ngân hàng cho các khách hàng trên địa bàn Đồng Nai. Qua 15 năm hoạt động, với chính sách kinh doanh đúng đắn, Vietcombank Đồng Nai đã từng bước xác lập được vịthếcủa mình, trởthành một trong những ngân hàng giữvịtrí hàng đầu tại Đồng Nai. Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đánh giá Đồng Nai là một điểm nút quan trọng của hệthống, trong việc phát triển kinh doanh ởkhu vực phía nam. Tỉnh Đồng Nai có tốc độtăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của quốc gia. Kinh tếcủa tỉnh đang chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong những năm qua, Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tực kinh tếquan trọng, thu hút được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI. Hiện nay Đồng Nai là địa phương có sốvốn đầu tư đứng hàng thứ3 của cảnước. Sản xuất phát triển, thu nhập của dân cưtừng bước được nâng cao, làm cho Đồng Nai trởthành địa bàn có nhiều tiềm năng hấp dẫn các ngân hàng tham gia kinh doanh. Trên cơsởkiến thức tiếp thu từcác môn học chuyên ngành quản trịkinh doanh, tôi lựa chọn đềtài: xây dựng chiến lược phát triển khách hàng cho Ngân . LUN VN THC S KINH T . 3 hàng ngoại thương Việt Nam tại địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2005 – 2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC