Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng Indovina

Sau gần 20 năm hoạt động, Indovinabank đã và đang trởthành là đầu mối tài chính quan trọng cho nhiều doanh nghiệp trong nước cũng nhưcác doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế, thịtrường tài chính đang mởrộng phạm vi hoạt động gần nhưkhông biên giới, vừa tạo điều kiện tăng cường hợp tác, vừa làm sâu sắc và gay gắt thêm tính cạnh tranh. Vậy nên, vấn đề đặt ra là Indovinabank phải xây dựng chiến lược phát triển nhưthếnào đểtồn tại và phát triển trong thời gian tới? Xây dựng chiến lược phát triển là không mới, nhưng nó luôn là vấn đềmà bất kỳtổchức nào đều phải quan tâm hoạch định. Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng trong thời kỳnày, một lần nữa vấn đềxây dựng chiến lược phát triển lại được đặt ra và càng trởnên cần thiết hơn bao giờhết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC