Luận văn Xây dựng được mô hình Mail Exchange Server 2007

Ngày nay chúng ta đã quá quen thuộc về mạng điện thoại trong việc trao đổi thông tin, tương tự mạng trong máy tính cũng sử dụng một số nguyên tắc cơ bản sau. - Bảo đảm thông tin không bị mất hay thất lạc trên đường truyền. - Thông tin được truyền nhanh chóng và kịp thời. - Các máy tính trong cùng một mạng phải nhận biết nhau. - Cách đặt tên trên mạng cũng như cách xác định các đường truyền trên mạng phải tuân theo một chuẩn thống nhất. Các nguyên tắc trên có vẽ rất cơ bản nhưng nó hết sức quan trọng. Nhưng tại sao cần phải nối mạng? Có nhiều lý do nhưng có thể kể các lý do sau: - Tăng hiệu quả làm việc. - Xây dựng mô hình làm việc thống nhất, tập trung cho tất cả mọi người sử dụng mạng. - Cho phép đưa tất cả các vấn đề cần giải quyết lên mạng dưới dạng thảo luận theo quan điểm phóng khoáng, thoải mái hơn là phải đối thoại nhau trong một không khí gò bó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC