Luận văn Xây dựng hệ thống dự báo phụ tải điện sử dụng mạng Nơron nhân tạo

Dự báo là bài toán quan trọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực phục vụ con người, nó giúp con người nắm bắt được các qui luật vận động trong tự nhiên và trong đời sống kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây, các mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp được thực tiễn chứng minh là khá mạnh và hiệu quả trong các bài toán dự báo và phân tích số liệu, đặc biệt trong các bài toán dự báo phụ tải, dự báo kinh tế, dự báo thời tiết,. Cho đến nay đã có khá nhiều phương pháp luận cho hoạt động dự báo, trong đó đa số các phương pháp luận đều mang tính chất kinh nghiệm thuần tuý. Dùng cách giải quyết theo kinh nghiệm vào việc dự báo là chưa đầy đủ, vì cách làm ấy hoàn toàn chỉ dựa vào kinh nghiệm của giai đoạn quá khứ, mà các kinh nghiệm ấy không phải lúc nào cũng có thể vận dụng vào hoàn cảnh đã thay đổi so với trước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC