Luận văn Xây dựng hệ thống thông tin Quản lí tài sản cố định trong Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

Kinh tế toàn cầu đặt ra những cơ hội và thách thức cho đất nước ta, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Làm sao đưa Việt Nam thành một nước có nền công nghiệp phát triển đó là một câu hỏi lớn trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vừa qua. Chúng ta đang sống trong kinh tế tri thức hay kinh tế thông tin. Thông tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó làm xuất hiện những yêu cầu mới, những đòi hỏi mới, những thách thức mới đặc biệt là vấn đề nắm bắt thông tin chính vì lẽ đó công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Quốc gia nào, người nào nắm bắt được thông tin nhanh, đúng, chính xác và kịp thời nhưng phải đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin dữ liệu quốc gia đó, người đó sẽ là người chiến thắng. Những ứng dụng công nghệ thông tin vào trong mọi mặt của đời sống xã hội đã và đang đem lại những kết quả khả quan không thể phủ nhận. Từ chính phủ đến các doanh nghiệp, từ các công ty lớn đến các công ty nhỏ đang dần áp dụng những thành tựu của công nghệ thông tin. Thuật ngữ tin học hóa không còn xa lạ nữa. Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ như Ngân hàng, công nghệ thông tin được áp dụng từ rất sớm và hiện nay hầu hết các Ngân hàng đã có những phầm mềm chuyên dụng, trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đang sử dụng đồng bộ các phần mềm thống nhất từ tổng đến các chi nhánh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC