Luận văn Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty điện báo điện thoại Đồng Tháp năm 2007

1. Lý do chọn đề tài Sự phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ trên thế giới đã làm thay đổi sâu sắc tình hình cạnh tranh trên thị trường bưu chính viễn thông Việt Nam. Các nhà cung cấp dịch vụ trong nước đã tung ra nhiều dịch vụ khiến cho cuộc cạnh tranh ngày gay gắt hơn. Bên cạnh đó thị trường bưu chính viễn thông sẽ phải đối mặt với tập đoàn bưu chính viễn thông của các nước đang phát triển được phép tham gia vào thị trường Việt Nam. Điều đó tác động không nhỏ đến tốc độ phát triển và thị phần của Tổng công ty bưu chính viễn thông (VNPT) nói chung và của công ty điện báo điện thoại (ĐB-ĐT) nói riêng. Ngoài ra, trong hoạt động sản xuất dịch vụ luôn xảy ra các tình huống quản trị khác nhau, nhất là trong nền kinh tế thị trường, trước 1 tình huống có thể có nhiều cách giải quyết nhiều khả năng lựa chọn, nhiều phương án hành động đó là một chiến lược. Việc lựa chọn chiến lược là rất quan trọng vì quyết định lựa chọn tốt sẽ dẫn đến thành công làm cho công ty ngày phát triển thu được nhiều lợi nhuận và ngược lại một quyết định xấu sẽ dẫn đến thất bại thậm chí có thể làm cho doanh nghiệp bị phá sản. Trước tình hình đó đòi hỏi công ty phải có chiến lược kinh doanh nhằm tạo sự thành công lâu dài cho công ty. Công ty nào ít chú trọng đến công tác xây dựng chiến lược có thể sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Do đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai thực hiện là vấn đề cần có ở mỗi công ty. Việc xây dựng kế hoạch là triển khai một phần của chiến lược do đó việc xây dựng tốt kế hoạch sẽ gốp phần hoàn thành chiến lược của công ty. Cho nên " Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty Điện Báo Điện Thoại Đồng Tháp năm 2007" là đề tài mà em chọn để phân tích việc xây dựng kế hoạch tạo cơ sở để ứng phó với những thay đổi của môi trường, và đối thủ cạnh tranh. Từ đó cho thấy việc xây dựng kế hoạch cho các công ty là vô cùng quan trọng. 2. Mục tiêu của đề tài Lập kế hoạch tiêu thụ sản xuất kinh doanh cho công ty ĐB- ĐT Đồng Tháp gồm các nội dung sau: - Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty ĐB- ĐT Đồng Tháp như: Nhân sự, tài chính, sản xuất, marketing, nghiên cứu và phát triển sản phẩm để tìm ra các điểm mạnh và điểm yếu cốt lõi cho công ty. - Phân tích các yếu tố tác động của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của công ty như: Thị trường, khách hàng, nhà cung ứng, đối thủ cạnh tranh, hàng thay thế, các yếu tố về kinh tế, chính trị pháp luật, xã hội, công nghệ, tự nhiên, quốc tế để tìm ra các cơ hội đe doạ cho công ty. - Hoạch định sản xuất kinh doanh cho năm 2007. - Từ đó đưa ra các biện pháp thực hiện kế hoạch. 3. Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu Thông tin thứ cấp: Được thu thập qua các văn bản, nội quy, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí của công ty, qua các tạp chí chuyên ngành Bưu Điện Việt Nam, báo Đồng Tháp, Internet (tìm các vấn đề về luật doanh nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh của công ty.). Thông tin được xử lý bằng Exel phân tích dự báo các số liệu hiện tại và quá khứ. Thông tin sơ cấp: Do thời gian có hạn nên thông tin chỉ được thu thập bằng bảng câu hỏi với số lượng câu hỏi ít (10 câu). + Khung mẫu 36 người là những người sử dụng dịch vụ điện thoại. + Kích thước mẫu n=36 + Xử lý dữ liệu: Dùng phần mền Exel đễ xác định tần xuất các ý kiến thu được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC