Luận văn Xây dựng mô hình dây chuyền đếm và đóng sản phẩm vào hộp dùng PLC

Hiện nay trong công nghiệp hiện đại hoá đất nước, yêu cầu ứng dụng tự động hoá ngày càng cao vào trong đời sống sinh hoạt, sản xuất (yêu cầu điều khiển tự động, linh hoạt, tiện lợi, gọn nhẹ ). Mặt khác nhờ công nghệ thông tin, công nghệ điện tử đã phát triển nhanh chóng làm xuất hiện một loại thiết bị điều khiển khả trình PLC. Để thực hiện công việc một cách khoa học nhằm đạt được số lượng sản phẩm lớn, nhanh mà lại tiện lợi về kinh tế. Các Công ty, xí nghiệp sản xuất thường sử dụng công nghệ lập trình PLC sử dụng các loại phần mềm tự động. Dây chuyền sản xuất tự động PLC giảm sức lao động của công nhân mà sản xuất lại đạt hiệu quả cao đáp ứng kịp thời cho đời sống xã hội. Qua bài tập của đồ án môn học tôi sẽ giới thiệu về lập trình PLC và ứng dụng nó vào sản xuất đóng và đếm sản phẩm. Với ý nghĩa đó đề tài “xây dựng mô hình dây chuyền đếm và đóng sản phẩm vào hộp dùng PLC” do Thạc sĩ Đỗ Thị Hồng Lý và Kỹ sư Đinh Thế Nam hướng dẫn đã thực hiện. Đề tài gồm những nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu về các loại băng tải. Chương 2: Giới thiệu về PLC S7-200. Chương 3: Thiết kế mô hình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC