Luận văn Xây dựng phần mềm quản lý và điều hành sản xuất cho nhà máy may TNG

Như đã nói ở trên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều các sản phẩm phần mềm quản lý và điều hành sản xuất như: GPRO, GSD các hệ thống này chỉ áp dụng cho quá trình quản lý của các lãnh đạo cập nhật thông tin về sản xuất. Hầu hết các phần mềm nay chưa đi sâu vào việc hỗ trợ các tác nghiệp cụ thể tại các khâu trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất của ngành may hiện nay. Các phần mềm này thường triển khai độc lập nhằm phục vụ cho một số tác nghiệp chuyên biệt như thiết kế mẫu, thiết kế truyền,.Chưa có một hệ thống phần mềm trong nước chuyên dụng hỗ trợ cho việc phối kết hợp thông tin giữa các bộ phận, các khâu trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất. Trong khi đó, các phần mềm của nước ngoài lại không phù hợp đối với các doanh nghiệp dệt may trong nước do khác biệt về trình độ cũng như quy trình quản lý điều hành, sự chưa đồng bộ về hạ tầng con người và hạ tầng cơ sở vật chất Do đó, hầu hết các doanh nghiệp dệt may nói chung và nhà máy may TNG nói riêng đều có nhu cầu về một hệ thống phần mềm chuyên dụng để giải quyết bài toán trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC