Luận văn Xử lý asen trong nước ngâm bằng phôi sắt

(Bản scan) Nước bao phủ 2/3 bề mặt trái đất nhưng chỉ có 2.5% là nước ngọt, 2% bị đóng băng ở hai cực của trái đất. Nếu trừ đi nguồn nước bị ô nhiễm, nước bay hơi thì chỉ còn khoảng 0.1% nước ngọt dùng cho 6-8 tỷ người trên trái đất hiện nay và trong những năm tới. Trên thế giới có khoảng 3 tỷ người không được cung cấp nước sạch cho đời sống sinh hoạt hàng ngày

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC