Luận văn Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng cho tất cảcác sinh vật trên trái ñất. Nếu không có nước thì chắc chắn không có sựsống xuất hiện, thiếu nước thì cảnền văn minh hiện nay cũng không tồn tại ñược. Từxưa, con người ñã biết ñến vai trò quan trọng của nước; các nhà khoa học cổ ñại ñã coi nước là thành phần cơbản của vật chất và trong quá trình phát triển của xã hội loài người thì các nền văn minh lớn của nhân loại ñều xuất hiện và phát triển trên lưu vực của các con sông lớn như: nền văn minh Lưỡng Hà ởTây Á nằm ởlưu vực hai con sông lớn là Tigre và Euphrate (thuộc Irak hiện nay); nền văn minh Ai Cập ởhạlưu sông Nil; nền văn minh sông Hằng ở Ấn Ðộ; nền văn minh Hoàng Hà ởTrung Quốc; nền văn minh sông Hồng ở Việt Nam .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC