Ảnh hưởng của TPP tới dệt may Việt Nam

Số trang: 16
Loại file: ppt
Lượt xem 1080
Lượt tải 125

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:07

Mô tả :Việt Nam chỉ đáp ứng được 20% yêu cầu trong nước 70% doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn và công nghệ

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Ảnh hưởng của TPP tới dệt may Việt Nam