Bài giảng Kế hoạch marketing

Số trang: 87
Loại file: pdf
Lượt xem 187
Lượt tải 87

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:17

Mô tả :Đơn vị tiền thân là Trung Tâm Du Lịch -Tiếp Thị và Dịch Vụ Đầu Tư GTVT(Tracodi Tours).• Địa chỉ : 15 Hoàng Văn Thụ –Thành phố Đà Nẵng• Điện thoại : (0511) 3863544• Fax : (0511) 863571

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài giảng Kế hoạch marketing