Bài giảng thiết kế đường và giao thông đô thị

Số trang: 94
Loại file: pdf
Lượt xem 114
Lượt tải 12

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:41

Mô tả :(Bản scan) Các loại hình giao thông: Giao thông đối nội, giao thông đối ngoại Giao thông đối nội Là sự liên hệ bên trong đô thị là sự giao thông nội bộ của đô thị Lưu lượng người và phương tiện giao thông lớn, thành phần phức tạp, phân bố không đồng đều trên các đoạn đường, tuyến đường và dễ thay đổi

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài giảng thiết kế đường và giao thông đô thị