Bài giảng Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản

Số trang: 469
Loại file: ppt
Lượt xem 558
Lượt tải 10

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:50

Mô tả :Theo công dụng: Đất đai (nông nghiệp, phi nông nghiệp) Nhà ở (đô thị, nông thôn) Công trình công nghiệp (nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất, ) Công trình thương mại, dịch vụ Công trình dịch vụ công cộng (giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa) Công trình đặc biệt khác

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài giảng Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản