Bài tập lớn Định giá bất động sản

Số trang: 19
Loại file: docx
Lượt xem 816
Lượt tải 88

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:16

Mô tả :Ngày 30/11/2013, Công ty CP Đầu Tư và Thẩm định giá Việt Nam nhận được yêu cầu và kí kết hợp đồng của khách hàng là Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện về việc thẩm định Giá trị quyền sử dụng đất và công trình trên đất Tại số 209 Khuất Duy Tiến , thành phố Hà Nội với mục đích làm cơ sở tham khảo để bán tài sản. Giám đốc TDG Việ nam kí Quyết Định số 202, ngày 2/12/2012 của Giám đốcn TDG Việt Nam về việc thành lập Tổ định giá và căn cứ thẩm định viên.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài tập lớn Định giá bất động sản