Bài tập lớn Tín dụng ngân hàng I - Đề tài: Thiết kế sản phẩn tín dụng hộ kinh doanh gia đình

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 667
Lượt tải 72

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:14

Mô tả :1. Đơn vị nhóm khách hàng - Nhóm khách hàng là các hộ gia đình chăn nuôi gà tại TT Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam - Những hộ gia đình này chủ yếu là các gia đình đã sinh sống tại thị trấn một thời gian dài hoặc thậm chí là nhiều gia đình đã sống ở đây từ rất nhiều thế hệ. chính vì vậy mà chính quyền địa phương của thị trấn của như huyện nắm khá rõ về các gia đình như hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, lối sống với những người xung quanh,

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài tập lớn Tín dụng ngân hàng I - Đề tài: Thiết kế sản phẩn tín dụng hộ kinh doanh gia đình