Bài tập Mô hình toán kinh tế

Số trang: 164
Loại file: pdf
Lượt xem 732
Lượt tải 91

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:31

Mô tả :Chương I: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ Bài 1: Cho hàm cung và hàm cầu của một loại hàng hóa lần lượt là Chứng tỏ luôn tồn tại giá cân bằng nằm trong khoảng (3,5)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài tập Mô hình toán kinh tế