Bài thảo luận Vẽ mỹ thuật ngành may

Số trang: 42
Loại file: pptx
Lượt xem 1933
Lượt tải 223

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:22

Mô tả :CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HÌNH HỌA CƠ BẢN 1. VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ VẼ 1.1. Giới thiệu các loại vật liệu và dụng cụ a, Vật liệu đối với chúng ta vật liệu thường dùng là: Giấy croky loại giấy vẽ xốp, không dòng kẻ Màu có thể là bột màu, thuốc nước, chì màu, sáp màu, bút dạ b, Dụng cụ vẽ: chì, tẩy, que đo, dây dọi, bảng vẽ, giá vẽ

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài thảo luận Vẽ mỹ thuật ngành may