Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế

Số trang: 29
Loại file: pdf
Lượt xem 67
Lượt tải 29

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:21

Mô tả :NắmđượccácvấnđềvềthiếtkếvàkiểmsoátTCQT như: Bảnchất, loại hình, cácvấnđềliên quanđến“ThiếtkếTCQT”. Chứcnăng“Kiểm soát” và quảntrị chứcnăng“Kiểmsoát”trongKDQT Môtả mộtcôngty quốctế quảntrị chứcnăng“Kiểmsoát”rasao.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế