Bàn về trình độ sáng tạo trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam

Số trang: 11
Loại file: pdf
Lượt xem 91
Lượt tải 11

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:33

Mô tả :Bài viết đềxuất giải pháp đểcác bài thuốc cổtruyền của Việt Nam đạt trình độsáng tạo được cấp patent theo quy định của pháp luật, đồng thời đểbảo vệquyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với các bài thuốc cổtruyền, khi các quốc gia khác đang có xu hướng chiếm đoạt tri thức truyền thống. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, bài viết giải quyết các nhiệm vụ: - Phân tích các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam và pháp luật một sốquốc gia khác, nhằm tìm ra những khác biệt, bất cập trong việc đánh giá trình độsáng tạo của bài thuốc cổtruyền; - Phân tích một sốtrường hợp thực tiễn tại nước ngoài và tại Việt Nam khi đánh giá trình độsáng tạo của bài thuốc cổtruyền, phân tích nguyên nhân dưới góc độpháp lý dẫn đến việc một số đơn đăng ký sáng chế đối với bài thuốc cổtruyền của Việt Nam bịtừchối bảo hộ; - Đềxuất các giải pháp khắc phục để đạt mục tiêu nghiên cứu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bàn về trình độ sáng tạo trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam

Tài liệu liên quan