Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

Số trang: 66
Loại file: doc
Lượt xem 1718
Lượt tải 203

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 02/04/2018 23:24

Mô tả :MỞ ĐẦU CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Công ty TNHH PIGsK5 được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH số 10802072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 6/2/2011. Nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty cũng như nguồn lao động dồi dào của địa phương. Công ty TNHH PIGsK5 đầu tư trang trại chăn nuôi heo với quy mô công nghiệp tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh