Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm Địa điểm: xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Số trang: 186
Loại file: pdf
Lượt xem 2240
Lượt tải 270

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:32

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN Nằm trong quy hoạch phát triển của các hu công nghiệp tập trung của tỉnh Hƣng Yên đến năm 2015 và giai đoạn 2020 có 11 hu công nghiệp (KCN), bao gồm: KCN Phố Nối A, KCN Phố Nối B (KCN Phố Nối B – ngành dệt may và KCN Thăng Long II), KCN Minh Đức (gồm KCN Minh Đức – Nam quốc lộ 5 và KCN Minh Quang – Hƣng Yên), KCN Giai Phạm, KCN Vĩnh Khúc, KCN Tân Dân, KCN Chính Nghĩa, KCN Thổ Hoàng, KCN Trung Nghĩa, KCN Di Chế, KCN Đoàn Đào. KCN Minh Quang đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục các hu công nghiệp của cả nƣớc ƣu tiên phát triển đến năm 2015 tại văn bản số 1159/TTg-CN ngày 21/8/2007.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm Địa điểm: xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên