Báo cáo hoạt động quỹ VFF năm 2016

Số trang: 13
Loại file: pdf
Lượt xem 690
Lượt tải 76

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:30

Mô tả :Tổng quát tình hình kinh tế năm 2016– 1/3 Chính sách kinh tế linh hoạt, cơ chế tỷ giá trung tâm điều chỉnh linh hoạt mỗi ngày, thay đổi tích cực trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài và nổ lực cải thiện chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng đã phát huy hiệu quả tích cực giúp duy trì nền kinh tế tương đối ổn định trong năm 2016. Kinh tế cả năm tăng trưởng 6.21%, thấp hơn so với kết quả 6.68% trong năm 2015 và chưa đạt mục tiêu 6.5% dự kiến. Tuy nhiên, đây là kết quả khả quan trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động bất lợi và ảnh hưởng nặng nề đối với sản xuất nông lâm ngư nghiệp do tác động từ gia tăng ảnh hưởng của El Nino khi đi vào cuối chu kỳ và các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra trong năm

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo hoạt động quỹ VFF năm 2016