Báo cáo: Kế toán chi phí theo thực tế

Số trang: 54
Loại file: pptx
Lượt xem 1771
Lượt tải 206

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:54

Mô tả :- Tập hợp chi phí sản xuất theo chi phí thực tế phát sinh - Dựa vào số liệu quá khứ để báo cáo chi phí sản xuất - Liên quan quan đến tính giá thành đều dựa vào chi phí sản xuất thực tế - Việc tính giá thành chỉ thực hiện được khi quá trình sản xuất kết thúc

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo: Kế toán chi phí theo thực tế