Báo cáo: Kế toán chi phí theo thực tế

Số trang: 54
Loại file: pptx
Lượt xem 346
Lượt tải 43

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:20

Mô tả :- Tập hợp chi phí sản xuất theo chi phí thực tế phát sinh - Dựa vào số liệu quá khứ để báo cáo chi phí sản xuất - Liên quan quan đến tính giá thành đều dựa vào chi phí sản xuất thực tế - Việc tính giá thành chỉ thực hiện được khi quá trình sản xuất kết thúc

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo: Kế toán chi phí theo thực tế