Báo cáo: Kế toán ngân hàng - Chương I: Tổng quan kế toán ngân hàng

Số trang: 52
Loại file: pptx
Lượt xem 2278
Lượt tải 284

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 22:03

Mô tả :Khái niệm, đối tượng phục vụ Đặc điểm, vai trò Đối tượng của kế toán Ngân hàng Yếu tố tác động Giới hạn, phạm vi phản ánh Tiêu chuẩn, nguyên tắc

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo: Kế toán ngân hàng - Chương I: Tổng quan kế toán ngân hàng