Báo cáo kết quả thực tập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

Số trang: 18
Loại file: pdf
Lượt xem 133
Lượt tải 4

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 02/04/2018 23:26

Mô tả :™Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - XH của ĐBSCL. Gồm 13 tỉnh thành. ™ Diện tích tự nhiên: 3,96 tr ha (12% diện tích cả nước). Đất phù sa ngọt chiếm khoảng 1,2 trha. Đất phèn và đất mặn chiếm khoảng 2,5 tr ha. Diện tích còn lại là đất núi và than bùn.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo kết quả thực tập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long