Báo cáo Khảo sát báo chí Hòa Bình với truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

Số trang: 62
Loại file: pdf
Lượt xem 563
Lượt tải 58

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:08

Mô tả :LỜI NÓI ĐẦU Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam với 72.27% là người dân tộc thiểu số. Báo cáo khảo sát tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại tỉnh Hòa Bình năm 2009 do Csaga thực hiện cho thấy có tới 56,6% phụ nữ bị BLGĐ, trong đó 21% bị bạo lực về thể chất, 47.7% bị bạo lực tinh thần, 14.7% bị bạo lực kinh tế, 7.5% bị bạo lực tình dục. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ dân tộc Mường bị BLGĐ là lớn nhất. Trong số 275 vụ án ly hôn Tòa án nhân dân Hòa Bình thụ lý từ năm 2009 tới tháng 12/2010 có 15 vụ xuất phát từ hành vi BLGĐ. Những con số trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bạo lực gia đình đã và vẫn đang diễn ra phổ biến và nghiêm trọng tại tỉnh miền núi phía Bắc này. Một nguyên nhân quan trọng đối với thực trang trên, đó là việc tuyên truyền, phổ biến luật và tư vấn giải pháp cho vấn đề bình đẳng giới và bạo lực gia đình tại địa phương chưa được triển khai tốt. Do đó, phần lớn người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số thiếu nghiêm trọng kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Khảo sát báo chí Hòa Bình với truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình