Báo cáo ngành bất động sản tháng 03/2015

Số trang: 122
Loại file: pdf
Lượt xem 1806
Lượt tải 216

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:27

Mô tả :Ngành Bất động sản thế giới Thị trường BĐS Mỹ gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế Mỹ, trong khi tăng trưởng GDP Mỹ lại tương quan chặt chẽ với tăng trưởng GDP thế giới nên bước đi của thị trường BĐS thế giới nhìn chung cũng là sự phản ánh bước đi của thị trường BĐS Mỹ. Thị trường BĐS Mỹ đang đi vào giai đoạn phục hồi (2014 – 2016) sau khi thoát khỏi vùng đáy khủng hoảng (năm 2009) để chuẩn bị bước lên lộ trình phát triển mạnh mẽ đến năm 2025. Dự phóng đến năm 2016, giá trị giao dịch BĐS thương mại đạt 430 tỷ USD (gấp 5 lần so với năm 2009), số lượng nhà ở mới dành cho 1 hộ gia đình (single-family) đạt 900.000 căn (+102% so với 2009), giá nhà tăng bình quân 4%/năm so với mức giảm 2% của năm 2009, tỷ lệ trống ở tất cả các phân khúc BĐS cho thuê (văn phòng, bán lẻ, khách sạn ) đều giảm mạnh so với năm 2009.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo ngành bất động sản tháng 03/2015