Báo cáo thực tập sức bền vật liệu cơ khí

Số trang: 12
Loại file: doc
Lượt xem 2638
Lượt tải 321

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:40

Mô tả :o Với mẫu gang:  Giai đoạn từ (0 – Pb): P và quan hệ tuyến tính với nhau.  Giai đoạn bền: P tăng nhanh đến cực đại, rồi mẫu bị phá hủy trong khi biến dạng rất ít có thể xem như không biến dạng.  So sánh với lý thuyết: biểu đồ kéo lực thực tế có dạng phù hợp với cơ sở lý thuyết, lực kéo của thép lớn hơn nhiều so với lực kéo ngang. Nguyên nhân do gang có chứa nhiều cacbon hơn thép nên dẫn tới vật liệu bằng gang dòn hơn so với thép nên lực kéo của thép lớn hơn so với gang

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thực tập sức bền vật liệu cơ khí