Báo cáo Thực tập tại công trình nâng cấp giảng đường Đại học Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Số trang: 63
Loại file: doc
Lượt xem 125
Lượt tải 63

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:33

Mô tả :Thường thì khi xây dựng dựa theo thành phần công trình ,loai công trinh và sự tác động môi trường . Căn cứ vào đó mà người ta phân chia ra các loại vữa xây cho phù hợp . thì vữa được phân ra hai lại co ban theo thành phần cốt liệu : -Thứ nhất là vữa ba ta: Bao gồm xi măng,cát, vôi được trộn theo 1 tỷ lệ nhất định dùng làm vữa xây hoặc vữa trát cho nhà cấp 4( cường độ chịu lực kém, không chịu được nước và độ ẩm thường dùng để xây tạm thời). - Thư hai là vữa xi măng cát: xi măng, cát và nước được trộn theo 1 tỷ lệ thích hợp tuỳ theo là vữa trát hay là vữa xây(có độ dẻo cao nhưng có độ ẩm kém dùng để xây nơI khô ráo). Cách pha trộn: vữa được phân ra các loại mác sau: 50:ximang 213 kg cat tính theo m3 là1,15 ,75:một bao ximăng 12 thùng cát thùng dung tích 18 lít ,100,150 và 200: tỉ lệ giữa cát và xi măng là 2,24 tính theo đơn vị kg.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Thực tập tại công trình nâng cấp giảng đường Đại học Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội