Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần nồi hơi và thiết bị áp lực bắc miền trung

Số trang: 224
Loại file: docx
Lượt xem 2288
Lượt tải 273

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:47

Mô tả :Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình đổi mới cơ chế ở nước ta, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng được coi trọng và khuyến khích phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Trong đó,kế toán đơn vị với nhiệm vụ thu thập,xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán; Kiểm tra giám sát các khoản thu chi chính, kiểm tra việc quản lí sử dụng tài sản; Phân tích thông tin, số liệu kế toán tham mưu đề suất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị. Cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật có vai trò quan trọng trong việc quản lí, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần nồi hơi và thiết bị áp lực bắc miền trung