Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Injae Vina

Số trang: 18
Loại file: doc
Lượt xem 1032
Lượt tải 116

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:11

Mô tả :Trong những năm qua cùng với sự phát triển của toàn nhân loại, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đang từng ngày, từng giờ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành đổi mới nền kinh tế đất nước nhằm nhanh chóng phát triển nền kinh tế Việt Nam sớm hoà nhập cùng nền kinh tế các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Thực tê sau nhiều năm thực hiện sự chuyển dịch từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đến nay, bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi to lớn và trở thành một nền kinh tế có tốc độ phát triển cao. Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế hiện nay thì ngành kế toán cũng cần hoàn thiện hơn vì trong kinh tế, kế toán là một ngành rất quan trọng. Bất kì một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ, dù là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân đều phải cần kế toán vì kế toán cung cấp thông tin quan trọng cho nhiêu đối tượng quan trọng như: các nhà đầu tư, các nhà quản lý doanh nghiệp, cơ quan thuế của nhà nước,.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Injae Vina