Đề tài Tình hình triển khai thực hiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

Số trang: 46
Loại file: pdf
Lượt xem 1982
Lượt tải 242

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:18

Mô tả :Thuế là nguồn thu ổn định của Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước, cạnh tranh với nước ngoài. Từ năm 1999 trở về trước, chúng ta đã sử dụng thành công cơ chế thuế cũ, tuy nhiên trong tình hình mới , do xu hướng toàn cầu hoá chung của thế giới, cơ chế thuế hiện hành ở Việt Nam đã lộ rõ một số mặt bất cập, dẫn đến khó khăn về quản lý, điều hành thuế và thất thu Ngân sách quốc gia.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tình hình triển khai thực hiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam