Luận văn Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học chương “ động lực học chất điểm” Vật lý 10 THPT ban cơ bản với sự hỗ trợ của website dạy học

Số trang: 101
Loại file: pdf
Lượt xem 1830
Lượt tải 225

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:44

Mô tả :Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, đặc biệt trong lĩnh vực thong tin và truyền thông. Việt Nam đã được gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO). Những đặc điểm này đã ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (DH) ở các trường phổ thông nói chung và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động DH môn Vật lí ở các trường trung học phổ thông (THPT) nói riêng. Ngày 13/8/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009, xác định là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngày 30/9/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã có chỉ thị số 55/2008/CT- BGDĐT, khẳng định: “Triển khai áp dụng CNTT trong dạy và học, hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp ứng dụng CNTT ngay trong mỗi môn học một cách hiệu quả và sáng tạo ”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học chương “ động lực học chất điểm” Vật lý 10 THPT ban cơ bản với sự hỗ trợ của website dạy học