Báo cáo thực tập Tìm hiểu nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Số trang: 137
Loại file: doc
Lượt xem 1730
Lượt tải 203

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:31

Mô tả :Ngày nay, điện năng đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong đó Việt Nam là một trong những nước có nhu cầu lớn về việc tiêu thụ điện năng, bênh cạnh đó chính sách mở cửa thu hút sự đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam ngày một gia tăng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất, do đó đòi hỏi phải tăng cường sản xuất điện năng, đó là một nhu cầu hết sức cấp bách. Vì thế bên cạnh sự phát triển của các công trình thuỷ điện thì nhiệt điện cũng đóng một vài trò chủ đạo trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân là một dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của toàn Miền Nam. Bên cạnh đó sẽ làm giảm sản lượng điện từ miền Bắc vào miền Nam, giảm tổn thất truyền tải và tăng tính an toàn và độ tin cậy cho hệ thống điện Quốc gia.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thực tập Tìm hiểu nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4