Báo cáo Thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

Số trang: 325
Loại file: doc
Lượt xem 419
Lượt tải 4

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:23

Mô tả :Các chủ thể tham gia kinh doanh trên TTCK bao gồm có nhà phát hành,nhà đầu tư, các tổ chức kinh doanh trên TTCK và các tổ chức có liên quan tới TTCK . Chất lượng hoạt động của các chủ thể này góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển TTCK có hiệu quả , có ý nghĩa quan trọng để đạt được mục tiêu của việc hình thành TTCK là thu hút vốn đầu tư dài hạn cho việc phát triển kinh tế . Các công ty chứng khoán là một trong các chủ thể tham gia kinh doanh trên TTCK nên nó cũng là một tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của TTCK nói riêng.Nhờ có công ty chứng khoán mà các cổ phiếu trái phiếu lưu thông, buôn bán tấp nập trên TTCK, qua đó một lượng vốn khổng lồ được đưa vào đầu tư từ việc tập hợp những nguồn vốn lẻ tẻ trong dân chúng. Lịch sử hình thành và phát triển của TTCK trên thế giới cho thấy thời tiền sử của TTCK, các nhà môi giới hoạt động cá nhân độc lập với nhau .Sau này cùng với sự phát triển TTCK , chức năng và quy mô hoạt động giao dịch của các nhà môi giới tăng lên đòi hỏi sự ra đời của các công ty chứng khoán là sự tập hợp có tổ chức của các nhà môi giới riêng lẻ. Ngày nay công ty chứng khoán với nghiệp vụ chuyên môn hoá cao, kinh nghiệm nghề nghiệp và bộ máy thích hợp đã và đang thực hiện được vai trò trung gian môi giới mua bán, phát hành chứng khoán , tư vấn đầu tư và thực hiện một số dịch vụ khác cho cả người đầu tư và người phát hành.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt