Báo cáo thường niên năm 2015 Ngân hàng Sacombank

Số trang: 137
Loại file: pdf
Lượt xem 916
Lượt tải 105

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:08

Mô tả :Trong những năm gần đây, Sacombank tiếp tục Khẳng định vị thế bằng sự đổi mới tích cực, đạt nhiều bước tiến quan trọng: tăng cường năng lực tài chính, hiện đại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới. Đặc biệt, ngày 01/10/2015 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong hành trình phát triển của Sacombank khi sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Phương Nam, gia nhập vào Top 5 Ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thường niên năm 2015 Ngân hàng Sacombank