Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Số trang: 53
Loại file: pdf
Lượt xem 2585
Lượt tải 315

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:20

Mô tả :(Bản scan) Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh trên thị trường dược phẩm Việt Nam cũng trất khốc liệt giữa các doanh nghiệp nước ngoài và các nhà sản xuất trong nước.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic