Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dược phẩm TW25

Số trang: 62
Loại file: pdf
Lượt xem 2983
Lượt tải 363

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/03/2018 23:35

Mô tả :Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1. Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE) là đơn vị thành viên độc lập trực thuộc Tổng Công ty dược Việt Nam được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 4103007041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/7/2008. Trước khi Cổ phần hóa, tiền thân là sự sát nhập giữa Xí nghiệp Dược phẩm TW21 và Xí nghiệp Dược phẩm TW25. Hoạt động theo cơ chế cổ phần từ ngày 01/7/2007. Bao gồm các Trung tâm, Nhà máy do 02 Xí nghiệp tiếp quản.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dược phẩm TW25