Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng

Số trang: 96
Loại file: pdf
Lượt xem 2934
Lượt tải 362

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:29

Mô tả :QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1975 Tháng 4 năm 1975, Công ty Vệ sinh Đà Nẵng, tiền thân của Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng, được thành lập từ việc tiếp quản Ty Vệ sinh của chế độ cũ. 1985 Công ty trực thuộc thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. 1992 03 đơn vị Xí nghiệp Công trình Đô thị, Xí nghiệp Điện Chiếu sáng và Công ty Vệ sinh Đà Nẵng sáp nhập thành Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng. 1993 Tiến hành tách 03 Xí nghiệp của Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng như cũ và Công ty đổi tên thành Công ty Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng, trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. 1997 Do chia tách tỉnh, Công ty chuyển sang trực thuộc Sở Giao thông Công chính TP. Đà Nẵng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng