Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Số trang: 90
Loại file: pdf
Lượt xem 2860
Lượt tải 350

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:30

Mô tả :(Bản scan) Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Hà tiên 1) là công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước và đã cổ phần hóa chuyển thành Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2007.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1