Báo cáo thường niên năm 2016 Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Số trang: 57
Loại file: pdf
Lượt xem 769
Lượt tải 90

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:45

Mô tả :Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được thành lập theo quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất ba Tổng Công ty: Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam với mục tiêu tập trung nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, tạo bước phát triển đột phá của hệ thống cảng hàng không trong cả nước; thực hiện nhất quán chiến lược phát triển Tổng Công ty thành doanh nghiệp mạnh trong ngành hàng không khu vực và thế giới, bảo đảm an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhanh và bền vững, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập tốt với khu vực và thế giới.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thường niên năm 2016 Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP