Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2016

Số trang: 56
Loại file: pdf
Lượt xem 816
Lượt tải 91

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:38

Mô tả :LỜI NÓI ĐẦU Với mong muốn cung cấp một bức tranh tổng thể về thị trường tài chính trong mối tương quan với các biến số vĩ mô và nền kinh tế thực, UBGSTCQG đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng và ban hành Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính (Báo cáo) kể từ năm 2013. Kể từ năm 2015, Báo cáo chính thức nằm trong danh mục các báo cáo định kỳ của Ủy ban gửi tới Chính phủ và các Bộ, ban ngành hàng năm. Với quan điểm ổn định tài chính là một trong những nội dung của ổn định kinh tế vĩ mô, báo cáo cung cấp thông tin khái quát về kinh tế thế giới và kinh tế vĩ mô trong nước, thông tin về thị trường tài chính, thông tin về khu vực phi tài chính, bao gồm cả khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình. Trong đó, tương tác giữa hệ thống tài chính và khu vực kinh tế thực được xem xét; nguy cơ rủi ro của các khu vực trong hệ thống tài chính được phân tích; rủi ro chéo giữa các khu vực của hệ thống tài chính được cảnh báo.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2016