Báo cáo triển vọng thị trường 2016

Số trang: 80
Loại file: pdf
Lượt xem 82
Lượt tải 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/03/2018 23:26

Mô tả :Tăng trưởng GDP: Mặc dù trong năm qua kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức từ trong và ngoài nước, nhưng Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP ấn tượng 6,68%, mức cao nhất trong vòng 8 năm qua, với khu vực công nghiệp và xây dựng là khu vực dẫn dắt nền kinh tế. Chúng tôi dự báo GDP 2016 tăng trưởng ở mức 6,7%.  FDI: Tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm trong cả năm 2015 đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014; giải ngân vốn FDI đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4%. Lượng vốn FDI dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2016.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo triển vọng thị trường 2016