Báo cáo Ứng dụng phần mềm Matlab thiết kế và mô phỏng các bài toán vật lý

Số trang: 8
Loại file: pdf
Lượt xem 3127
Lượt tải 374

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:24

Mô tả :TÓM TẮT Bài báo này đưa ra kết quả việc ứng dụng phần mềm MatLab để giải quyết một số bài toán vật lý. Các bài toán chia thành ba nhóm đối tượng nghiên cứu tương ứng với các dạng chuyển động khác nhau bao gồm dao động cơ của con lắc đơn, chuyển động của hạt điện trong điện từ trường và quá trình phân hủy hạt nhân. Ứng dụng phần mềm Matlab để thiết kế, mô phỏng các bài toán, kết quả là đã xây dựng được 03 đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của góc lệch θ và năng lượng của con lắc đơn cho hai trường hợp dao động tuần hoàn và tắt dần; 03 đồ thị mô phỏng quỹ đạo chuyển động của hạt điện trong các điện trường, biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của tọa độ và vận tốc; xây dựng được 01 đường cong lý thuyết trong mô phỏng quá trình phân rã hạt nhân; xuất kết quả định lượng và biện luận cho từng bài toán. Nội dung này nhằm trang bị khả năng ứng dụng phần mềm cho sinh viên trong khi học môn vật lý và áp dụng tương tự cho một số môn học kỹ thuật sau này

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Ứng dụng phần mềm Matlab thiết kế và mô phỏng các bài toán vật lý